Wie is Misisa?

CV

Werkervaring

2013 tot heden

 

 

---------------

2012 tot heden

Werkgever: Professionals in NAH

Functie: ambulant begeleider

Werkzaamheden: begeleiden van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zelfstandig ondernemer: Misisa, zingend contact maken met mensen met dementie

Vanaf 2012 tot heden

Werkgever: HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Functie: Supervisor HBO Master Pedagogiek
Werkzaamheden:  Het geven van supervisie aan studenten aan de opleiding Master Pedagogiek

Vanaf 2012 tot 2013 Werkgever: HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Functie: Praktijkdocent HBO Pedagogiek
Werkzaamheden: Begeleiden en beoordelen van studenten tijdens hun derde jaar, het praktijkjaar van de opleiding.
Vanaf 2006 tot heden Werkgever: HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Functie: Supervisor HBO Pedagogiek
Werkzaamheden: Het geven van supervisie aan studenten Pedagogiek tijdens hun praktijkjaar. 
2012 Werkgever: Zozijn, Kind en Jeugd de Liemers, Didam
Functie: Pedagogisch ondersteuner
Werkzaamheden: Begeleiden van een peuter met ontwikkelingsachterstand en vermoedens van autisme.
2011 Werkgever: ROC A12, locatie Veenendaal
Functie: docent Pedagogisch werk
Werkzaamheden: Lesgeven aan studenten van de opleidingen Jeugdzorg en Kinderopvang
1990-2009 Werkgever: Pactum Jeugdzorg en Educatie Arnhem, Apeldoorn en Ede.
Functie: Projectmedewerker / Beleidsmedewerker A
Werkzaamheden: Implementatie van projecten met betrekking tot kwaliteitszorg, o.a. project Doelrealisatie en effectmeting. Het organiseren en begeleiden van de Jongerenaudit.
     
Functie: Ambulant begeleider / trajectbegeleider / medewerker rapportage
Werkzaamheden: het voeren van gesprekken met jongeren (leeftijd 12 tot en met 18 jaar) en ouders. Contact onderhouden met instanties. Het geven van training sociale vaardigheden, schrijven en redigeren van (observatie)rapportages.

 

Functie: Leerkracht
Werkzaamheden: lesgeven aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Jongeren die problemen ondervinden op het gebied van thuissituatie, vrije tijd, persoonlijkheid en school.

1985- 1990 Werkgever: Chr. MTS Groningen
Functies: Projectcoördinator “Meisjes en Techniek”, projectmedewerker OMOS (modulair onderwijs), projectmedewerker Remedial Teaching
Werkzaamheden: coördinatie project, schrijven van projectplan en subsidieaanvragen. Voorlichting geven aan decanen, toekomstige leerlingen en ouders. Organiseren van studiedagen voor decanen. Deelname onderzoek universiteit naar dyslexie in technisch onderwijs. Het geven van remedial teaching en training faalangstreductie. Coachen van meisjes op school.
1983-1985 Werkgever: Kinder- en Jongerentelefoon Groningen
Functie: Hulpverlener bij de Kinder- en Jongerentelefoon
Werkzaamheden: telefonische hulpverlening, training en werving van nieuwe medewerkers.

Scholing

Tijd Opleiding
2009 - 2011 Trainingen op het gebied van coaching/begeleiding:
Training ACT (Acceptance and Commitment Therapy),  Bureau Bij- en Nascholing GGNet, Zutphen
Training Coachen met Voice Dialogue,  Centrum voor Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling, Vasse
Training Creatieve loopbaancoaching,  Studio Mattias, Zeist
Leergang Michelangelo, Jan Kortie, Amsterdam
Mindfulness, Breathworks Arnhem
2006-2009 Voortgezette Opleiding (VO) Supervisiekunde / Master Begeleidingskunde 1
Post HBO Registeropleiding en Registratie LVSC. (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching)
VDO Nijmegen
2005-2006 Cursus Vraaggestuurd begeleiden, (o.a. Oplossingsgericht werken, Vraaggestuurd- en Competentiegericht leren)
SPH, HAN Nijmegen
1997-1998 Specialisatiecursus Muziek en Beweging
Landelijk Centrum voor Muziek en Onderwijs, Amersfoort
1989-1990 Studie Pedagogiek (niet afgemaakt)
Rijksuniversiteit Groningen
1986-1987 Cursus;Leidinggeven en management van veranderingen
Interstudie Arnhem
1980-1983 Pedagogische Academie (nu PABO)
Chr. Pedagogische Academie Mariënburg, Leeuwarden
   
  Overige activiteiten:
  In mijn vrije tijd wandel ik graag met familie en vrienden in de natuur. Ik zing in het Vrouwenkoor Colours uit Westervoort, waarvan ik ook bestuurslid ben.   

 

terug naar Wie is Misisa